Om de jonge kinderen uit de streek mee te nemen in dit historisch gebeuren, lijkt het ons een uitgelezen kans om cultuur en educatie samen te laten smelten in een interactief evenement. Hierbij is het een doel om scholieren (BO, groepen 7/8) een duidelijker beeld te geven van de evacuaties door middel van een ‘belevingstocht’ op karren met paarden. Onderweg zal aan de kinderen mooie verhalen worden verteld door acteurs of deskundigen. Er is een ludieke plek gezocht waar dit zal plaatsvinden. Buiten het evenement zal er een werkboekje aan de leerkrachten van de scholen worden aangeboden om deze belevingstocht met de kinderen voor te kunnen bereiden.

De Belevingstocht wordt in april/mei 2020 in Mook Middelaar gehouden.


UIT HET VERHAAL ‘MIMI EN LOUIS’ VOOR HET EDUCATIEVE WERKBOEK

'Na een koude nacht werd Mimi wakker van het geluid van een heleboel voetstappen.  Ze ging rechtop zitten en porde in de zij van Louis, die nog diep in slaap was.
‘Louis, Louis, er komen mensen aan, fluisterde ze.’
Louis’ hoofd kwam verschrikt omhoog. Ondanks alles moest Mimi stiekem lachen om zijn rechtopstaande haren. Zonder iets te zeggen stond Louis op, luisterde even en liep langzaam naar de weg. Mimi schuifelde voorzichtig achter hem aan. Wat ze daar zagen konden ze bijna niet geloven. Op zo’n 10 meter afstand begon een hele lange stoet van misschien wel 1000 mensen met paardenkarren, kruiwagens en fietsen en allemaal waren ze volgepakt met tassen, zakken en dekens. Op de karren zaten kinderen en ouderen en de rest liep er gewoon naast en achter. Louis zag een mevrouw die een grote soort van kruiwagen voortduwde met daarop een man met verband om zijn been. Hij kende haar wel, dat was mevrouw Janssen. Haar man had tijdens een bombardement een scherf in zijn knie gekregen. Zo zwaar om zo’n grote man te duwen! Hij zag nog wel meer bekende gezichten maar voordat hij iets kon doen, stond er ineens een enorm paard met een Duitse soldaat erop voor hun neus.  ‘Hé du, nicht stehen bleiben', schreeuwde hij, 'los, los alle, tempo!! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit’.
Mimi en Louis grepen snel hun spullen bij elkaar en voegden zich haastig in de stoet. De eerste tien minuten zeiden ze geen van beiden een woord. Ze moesten eerst nog bijkomen van de schrik. Toen Mimi een beetje om zich heen durfde te kijken, zag ze toch wel veel bekende gezichten. De gezichten stonden wel allemaal zorgelijk en ongerust maar toch voelde het een stuk veiliger. Ergens voor haar zag ze Odette Claessens, het dochtertje van meester Claessens en ze had de familie Pouwels ook al gezien.  Een beetje rechts van haar liep Moeke Liebrand met haar zoons en verderop zag ze de rug van Pater Verheijen. Ze ging er meteen een beetje rechter van lopen. Ook Louis had al een gesprek met iemand van school. Hij vroeg meteen aan zijn vriend of hij de ouders van haar misschien had gezien. Helaas niet! Ze kneep even haar handen in haar zakken als vuisten. Waar waren haar ouders en waar moesten al deze mensen toch naar toe? Waarom moesten ze hier allemaal eigenlijk weg?'

Lévesloop