Tien verzen uit

‘De evacuatietocht naar Groningen’

Geschreven door J. Eijkmans uit Gennep d.d. 10 oktober 1945.

(Het gedicht bestaat oorspronkelijk uit 51 verzen.)


De hele wereld lijkt verward

Wat moet dat met ons worden

De oorlog is zeer wreed en hard

Het lijkt een wilde horden


Van huis en erf en dorp gejaagd

Hier moest men plunderen moorden.

Men zei ons het is te gewaagd

Ge moet naar veiliger oorden


Toen trokken wij met ons gezin

Zoo als ons werd bevolen

Verder op het zuiden in.

Het vee was ons ontstolen


Zo trokken wij dan Duitsland in

Gennep Siebengewald en Heijen

Iedereen bij zijn gezin

In lange dichte rijen


We werden allen ’t lopen moe

Maar mochten niet meer wachten

We gingen weer naar Holland toe

Dat gaf ons nieuwe krachten.


Toen men aan de grenzen kwam

Lachte ons het vaderland tegen

Via ’s Heerenberg naar Zeddam

In Gelderland gelegen.


Beste mensen woonden hier

Goede brave lieden

Ze stonden direct met alles klaar

Om ons hulp te bieden


We zijn wel hard geslagen

En zitten ver van huis

Maar we zullen ’t moedig dragen

Het ons opgelegde kruis


En bidden iedere morgen

Maria sta ons bij

Wil voor ons Limburg zorgen

Op U vertrouwen wij


Ze kunnen wel kraken

Limburg U toegewijd

We zullen ’t wel weer maken

Zoo gouw we zijn bevrijd